fbpx

Creativity

Innovation

Originality

Imagination

 

Salient

Salient is an excellent design with a fresh approach for the ever-changing Web. Integrated with Gantry 5, it is infinitely customizable, incredibly powerful, and remarkably simple.

Download

Prova d’Aptitud Personal (PAP)

 

Intensiu febrer 2020

La PAP és una Prova d'Aptitud Personal que han de superar els candidats i candidates que vulguin cursar els graus en Educació Infantil i Primària (Magisteri).

Implementada en l'any 2017-2018 és una prova comuna a totes les universitats de Catalunya. 

A qui va dirigit?

  • Estudiants de batxillerat
  • Estudiants de cicles formatius de grau superior (CFGS)
  • Estudiants procedents de sistemes educatius estrangers
  • Estudiants que accedeixen amb les proves per a majors de 25 i 45 anys i per l'accés per a majors de 40 anys
  • Estudiants que NO han superat la PAP anteriorment

 

Exempcions

  • Estudiants que tenen superada la PAP al 2017
  • Estudiants d'anys anteriors al 2017 que compleixen les condicions de la PAP definides per a la preinscripció universitària 2014, 2015 i 2016
  • Titulats universitaris o equivalents

  

Continguts de la Prova

Àmbit de competència comunicativa:

Comprensió lectora i capacitat de síntesi de documents sobre temes d'interès general. Expressió escrita per comprovar que hi ha un domini suficient de l'ús de la llengua.

Àmbit de reflexió i raonament crític:

Aplicació del pensament cientificotècnic. Avaluació dels coneixements generals per a interpretar la informació i prendre decisions.

Àmbit de competència logicomatemàtica:

Resolució d'exercicis, problemes i situacions d'aplicació. Es tindrà en compte tant el procés de resolució com la resposta. No es podrà fer ús de la calculadora. 

 

Qualificació 

  • La qualificació final de la PAP és Apte / No Apte.
  • La PAP es considera superada (Apte) quan aquesta qualificació final sigui igual o superior a cinc punts sobre deu.

 

Molt en breu, nés informació sobre el curs intensiu de febrer 2020

Aquest lloc web utilitza cookies per poder millorar els nostres serveis. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús.
Més informació Accepto