fbpx

ESO Proves Lliures

 

1. PROCEDIMENT D’INSCRIPCIÓ
La sol.licitud d’inscripció es presenta en el registre telemàtic del web del Departament d’Ensenyament. L'alumne disposarà d'un resguard amb un número de sol•licitud, necessari per a les consultes posteriors.

Una setmana després de la inscripció s’ha de comprovar el llistat de persones admeses i excloses.

Campus 25 informarà els alumnes sobre el procés d’inscripció a les proves lliures de la ESO per adults, però serà responsabilitat de l’alumne realitzar tot el procediment i lliurar la documentació al centre.

2. DATES DE LES PROVES:

Primera convocatòria: primera setmana del mes de febrer (per confirmar)

Segona convocatòria: primera setmana del mes d’abril (per confirmar)

3. DATES D’INSCRIPCIÓ: mes de gener o finals del mes de febrer, en funció de la convocatòria d'examen (per confirmar)

4. PUBLICACIÓ DELS RESULTATS: Es poden consultar als taulers d’anuncis dels centres i al web del Departament d’Ensenyament.

Qualificacions provisionals: Primera setmana del mes de maig (per confirmar)
Qualificacions definitives: Segona setmana del mes de maig (per confirmar)
Reclamacions i recursos: la persona aspirant pot presentar reclamació contra les qualificacions provisionals per mitjà d’un escrit adreçat al president de la comissió avaluadora que s’haurà de presentar al registre del centre on s’hagi examinat, dins del 4 dies computables següents a la seva publicació.

5. LLOC, CALENDARI I HORARI DE REALITZACIÓ DE LES PROVES
La relació de centres educatius on es fan les proves es publica al web del Departament d’Ensenyament. Es pot reduir o ampliar aquesta relació en funció del nombre d’inscripcions.

Primera part de l’examen (data i horaris a confirmar)
De 9.30 a 10: verificació de la identitat de les persones aspirants
De 10.00 a 13.00: examen de l’àmbit cientificotecnològic
De 15.00 a 15,30: verificació de la identitat de les persones aspirants
De 15.30 a 17,30: examen de l’àmbit social

Segona part de l’examen (data i horaris a confirmar)
De 9.30 a 10.00: verificació de la identitat de les persones aspirants
De 10.00 a 14.00: examen de l’àmbit de la comunicació

6. CONVALIDACIONS

-Es podrà acreditar, si escau, la superació d’alguns mòduls, alguns àmbits o nivell complet. S’haurà de presentar documentació al departament.
-Les persones aspirants que acreditin menys d’un any de residència a Catalunya i que amb anterioritat no hagin cursat la matèria de llengua catalana o equivalent poden sol•licitar l’exempció de la llengua catalana.

 

Aquest lloc web utilitza cookies per poder millorar els nostres serveis. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús.
Més informació Accepto No accepto