fbpx

ESO Proves Lliures

 

METODOLOGIA

Campus 25 us proposa preparar les proves per lliure per a l’obtenció del Graduat en Educació Secundària Obligatòria que convoca el Departament d’Ensenyament amb un curs semipresencial que combina l'assistència a classe amb la preparació dels continguts on-line

El curs, dinàmic, progressiu i adaptat a les necessitats i al nivell acadèmic de partida de cada estudiant s'articula de la següent manera:

  • Els professors-tutors dels respectius mòduls son els qui guien l'alumne en el seu procés d’aprenentatge
  • Són els responsables de la seva avaluació continuada per tal que quan estiguin preparats valorin la possibilitat de matricular-se a l'examen oficial amb la garantia de poder-lo aprovar
  • Potencien les capacitats objectives de cada estudiant, detecten qualsevol dificultat, i impulsen l'alumne a dominar els continguts més rellevants dels exàmens oficials
  • El CAMPUS VIRTUAL és la principal eina acadèmica per treballar aquells continguts curriculars de manera ordenada, per matèries i per setmanes
  • Al MOODLE s'hi recullen tots els continguts teòrics, els exercicis pràctics així com qüestionaris d’avaluació i solucionaris (també esquemes, mapes conceptuals i material audiovisual complementari)  que permeten a l'alumne treballar de manera autònoma en el seu temps lliure.

DATES DE LA REALITZACIÓ DE LES PROVES

L'alumne es pot presentar a qualsevol de les 2 convocatòries anuals i a qualsevol centre educatiu oficial d'entre els que proposa el Departament d'Ensenyament.

Primera convocatòria: mes de febrer

Segona Convocatòria: mes d'abril

Campus 25 informa els alumnes del procediment d'inscripció a les proves (primera setmana del mes de gener o segona setmana del mes de febrer) i indica a l'alumne a quina de les dues convocatòries es pot presentar arran del seu progrés acadèmic.

CONTINGUTS DE L’EXAMEN 

L'alumne ha de preparar els següents continguts:

a)Àmbit de la comunicació (durada màxima: 4 hores). No es permet l’ús de diccionaris.
Matèries:  Llengua catalana i literatura,  Llengua castellana i literatura, Llengua estrangera (anglès o francès)

b)Àmbit cientificotecnològic (durada màxima: 3 hores). Es permet l’ús de calculadora bàsica no programable i no implementada en aparells de comunicació o producció.
Matèries: Ciències de la naturalesa,  Matemàtiques,  Aspectes relacionats amb la salut i el medi ambient

c)Àmbit social (durada màxima: 2 hores). Matèries: Ciències socials,  Geografia i història,  Educació a la ciutadania,  Aspectes d’educació visual i plàstica, Música.

La qualificació final s’obté amb la mitjana aritmètica de les qualificacions mitjanes dels tres àmbits, que es calcula amb una xifra decimal. La nota mitjana de cada àmbit es calcula sense decimals. 

 

Aquest lloc web utilitza cookies per poder millorar els nostres serveis. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús.
Més informació Accepto No accepto