Centre de Formació d'Adults

Centre Adscrit al Consorci Educacio Barcelona
CAT   |   ESP
Moodle de Campus 25
Escola Idiomes Campus 25

ACCÉS A LES PAU


Inici > Accés a les PAU > Intensiu 2017 - 2018


Preparació per a les proves d’accés a la universitat (PAU)

CURS INTENSIU SETEMBRE 2017

Informació sobre les proves d’accés a la universitat(PAU) des de Batxillerat

Oferim un curs intensiu destinat a tots aquells estudiants que vulguin superar les PAU amb una certa garantia d’èxit a la convocatòria del mes de setembre. Es tracta d’un curs pràctic on l’estudi se centra en fer pràctiques d’examen, repassant així el temari i indicant com s’ha de fer un examen d’aquest tipus.

Som especialistes en preparar aquests tipus d’examen i ho fem de manera dinàmica i motivadora: l’objectiu és clar, APROVAR AMB BONA NOTA.

CONTINGUTS DE LA PROVA

Des de batxillerat: fase general (5 matèries) + fase específica (2 o 3 matèries)

Des de grau superior: fase específica (1, 2 o 3 matèries)

CONSIDERACIONS IMPORTANTS:

  • La cinquena matèria de la fase general ha de ser una de les matèries comunes d’opció: Llatí, matemàtiques aplicades a les ciències socials, matemàtiques i història de l’art.
  • Els alumnes que vulguin accedir a les carreres d’Educació Infantil i Educació Primària, hauran de superar una prova específica (PAP) de competència comunicativa i raonament crític i competència lógicomatemàtica
  • La informació sobre el contingut de les matèries, estructura dels exàmens, criteris d'avaluació i models d'exàmens de convocatòries anteriors, així com el calendari i horari dels exàmens, es pot consultar al web: http://www.gencat.cat/universitats/pau

La nota d’admissió es calcula amb la fórmula:

Nota d'admissió = NMC + a*M1 + b*M2

NMC = Nota mitjana del cicle formatiu o nota mitjana de la selectivitat.
M1, M2 = Les dues millors qualificacions de les matèries superades a la fase específica de les PAU.
a, b = Paràmetres de ponderació de les matèries de la fase específica (0,1 o 0,2).

La nota d'admissió (mínim 5 i màxim 14) a un determinat estudi de grau incorpora les qualificacions de les matèries de la fase específica, ponderant-les segons el coeficient que correspongui (0,1 o 0,2). Aquestes matèries hauran d'estar vinculades a la branca de coneixement en què s'inscriu el títol de grau al qual es vol accedir.

 

EXEMPLE CFGS FE   CP  
NMC 8,500 Qímica 5,500 0,2 1,100
    Biologia 7,500 0,2 1,500
    Física 6,500 0,1 0,650
Nota d'accés 8,500 Matèries ponderades 2,600
NOTA D'ADMISSIÓ 11,00


SELECTIVITAT: CURS INTENSIU

CALENDARI I HORARIS:
- Inici del curs: dilluns 24 de juliol de 2017, del 5 al 20 d’agost tancat (ambdós inclosos)
- Finalització del curs: divendres 1 de setembre de 2017

DATES EXÀMENS PAU: 5, 6 i 7 DE SETEMBRE

HORARI DE LES CLASSES (els horaris poden ser modificats entre les diferents matèries)

  dilluns   dimarts   dimecres   Dijous   divendres
10:00h 11:30h Català 10:00h11:30h Castellà 10:00h11:30h Anglès 10:00h 11:30h Matemàtiques
i aplicades
10:00h 11:30h Filosofia o
història
11:30h 13:00h Pràctica
Català
11:30h 13:00h Pràctica
castellà
11:30h 13:00h Pràctica
anglès
11:30h 13:00h Pràctica
matemàtiques
11:30h 13:00h Pràctica filosofía
o historia

El curs es fa amb grup d’alumnes reduït per poder atendre de manera individualitzada tots els dubtes i dificultats de cara a poder optar a la màxima nota a la selectivitat.

 

PREU DEL CURS

  • 4 setmanes: 490 €
  • 2 setmanes: 270 €

 

La inscripció es pot fer online a través del nostre enllaç:
Reserva online
o presencialment a la secretaria del nostre centre del carrer Daoiz i Velarde, 2-6 de Barcelona. (telf. 93 490 22 26).
Per a realitzar la matrícula és necessari: el DNI, una fotografia i les dades bancàries.