Centre de Formació d'Adults

Centre Adscrit al Consorci Educacio Barcelona
CAT   |   ESP
Moodle de Campus 25
Escola Idiomes Campus 25

ACCÉS A LES PAU I PAP


Inici > Accés a les PAU i PAP > Curs 2017 - 2018


A Campus 25 et preparem per a superar la Prova d'Accés a la Universitat (PAU).

Abans de matricular-se per primera vegada a qualsevol dels estudis universitaris, totes les persones que hagin obtingut el títol de batxillerat han de superar una prova d’accés a la universitat (PAU).

L'objectiu de les PAU és valorar la maduresa acadèmica, els coneixements i les competències adquirides en el batxillerat.

Les PAU són proves anònimes, idèntiques per a tots els estudiants de Catalunya, i es realitzen simultàniament a fi de garantir al màxim la igualtat d'oportunitats dels estudiants que s'hi presenten.

Anualment hi ha dues convocatòries: ordinària al juny i extraordinària al setembre. No hi ha límit de convocatòries per a superar les PAU.

Característiques dels cursos d'accés a la Universitat

Horaris

La flexibilitat horària és total i, per tant, qualsevol alumne pot configurar el calendari que millor s'adapti a les seves necessitats. Així, l'alumne podrà assistir a les classes combinant, matins, tardes i dissabtes sense perdre contingut de cap de les matèries.

Materials del Curs

Un dossier per a cada una de les assignatures serà lliurat a l'alumne en el moment d'inscriure's. Al llarg del curs es lliuren els materials complementaris: dossiers pràctics d'exercicis, exàmens de convocatòries anteriors, esquemes dels continguts dels temaris, plantilles per a lña realització dels exercicis...

Coordinació Pedagògica

Mònica Benítez (monica@campus25.es), coordinadora pedagògica, es desviu per mantenir en tot moment informat a tot l'alumnat sobre el funcionament del curs, els recursos de que disposa, la tipologia dels exàmens, els terminis i procés d'inscripció a les proves... I atén personalment tot l'alumnat que necessiti assessorament o vulgui solucionar dubtes o qualsevol altre qüestió relativa al curs.

Simulacre d'Examen

Es convocaran dos simulacres d'examen que reproduiran les condicions acadèmiques i ambientals exigides els dies dels exàmens oficials.

Recursos TIC (Tecnologies de la informació i comunicació)

Per facilitar la comunicació entre la comunitat educativa de Campus 25, disposem de tota mena de recursos informàtics que ens ajuden a donar suport a l'alumnat i a facilitar l'accés a la informació de les diferents matèries: accés als nostres ordinadors portàtils, utilització de videoprojectors a les classes i lliure ús de la nostra plataforma Campus 25 virtual (Moodle) on podreu trobar qualsevol tipus de recurs didàctic i pedagògic.