Centre de Formació d'Adults

Centre Adscrit al Consorci Educacio Barcelona
CAT   |   ESP
Moodle de Campus 25
Escola Idiomes Campus 25

ACCÉS A LES PAU - CONTINGUTS


Inici > Accés a les PAU > Continguts


CONTINGUTS DE LA PROVA


FASE GENERAL


Aquesta fase és obligatòria per tothom que vulgui accedir a la universitat. Consta de cinc exercicis:

  • Llengua catalana i literatura
  • Llengua castellana i literatura
  • Llengua estrangera
  • Història o Història de la filosofia
  • Una matèria de modalitat de batxillerat triada per l'estudiant

FASE ESPECÍFICA


Cada estudiant pot examinar-se d'un màxim de tres matèries de modalitat de batxillerat, distintes a l’examinada en la fase general.


MATÈRIES DE MODALITAT DE BATXILLERAT Arts i Humanitats Ciències Ciències de la Salut Ciències Socials i Jurídiques Enginyeria i arquitectura
Analisi musical x x
Biologia x x x x
Ciències de la terra i el medi ambient x x x x
Cultura audiovisual x x
Dibuix artístic x x
Dibuix tècnic x x x
Disseny x x x
Economia de l'empresa x x x
Electrotècnica x x
Física x x x x
Geografia x x
Grec x x
Història de l'art x x
Literatura catalana x x
Literatura castellana x x
Llatí x x
Matemàtiques aplicades a les ciències socials x x
Matemàtiques x x x x
Química x x x x
Tecnologia industrial x x