Centre de Formació d'Adults

Centre Adscrit al Consorci Educacio Barcelona
CAT   |   ESP
Moodle de Campus 25
Escola Idiomes Campus 25

ACCÉS A LA UNIVERSITAT CURS ONLINE - TARIFESPreu i Condicions econòmiques


 • Preu del curs de preparació de només la fase general:
  • OPCIÓ A) 6 quotes de 110 € (660 €)
  • OPCIÓ B) Pagament complert del curs en una única quota de 580 €
 • Preu del curs de preparació de només la fase específica:
  • OPCIÓ A) 6 quotes de 55 € (330 €)
  • OPCIÓ B) Pagament complert del curs en una única quota de 290 €
 • Preu del curs de preparació de la fase general + la fase específica:
  • OPCIÓ A) 6 quotes de 155 € (930 €)
  • OPCIÓ B) Pagament complert del curs en una única quota de 870 € (taxes 1 inscripció proves incloses)
 • Preu del curs de preparació per matèria:
  • OPCIÓ A) 6 quotes de 30 € (180 €)
  • OPCIÓ B) Pagament complert del curs en una única quota de 155 €

La inscripció es pot fer online a través del web www.campus25.es o presencialment a la secretaria del centre: c/ Daoiz i Velarde, 2-6 de Barcelona (Sants) Telf. 93 490 22 26).

Per a realitzar la matrícula és necessari: l'import de la matrícula o del curs complert en efectiu, el DNI, una fotografia i les dades bancàries. Els cobraments mensuals de les quotes es faran el dia 15 de cada mes.