Centre de Formació d'Adults

Centre Adscrit al Consorci Educacio Barcelona
CAT   |   ESP
Moodle de Campus 25
Escola Idiomes Campus 25

ACCÉS A LA UNIVERSITAT CURS ONLINE - METODOLOGIAFUNCIONAMENT DELS CURSOS DE PREPARACIÓ ON-LINE

L’alumne comença el curs tan bon punt es matricula a Campus 25. Dita preparació es perllonga fins a 2 convocatòries d’examen.

L’alumne compta amb l’assessorament inicial de la coordinadora pedagògica, responsable d’orientar l’alumne en termes acadèmics, i de posar-lo en contacte amb els respectius professors i tutors.

El professor-tutor de cada assignatura es comunicarà de forma online amb l’alumne, li presentarà la matèria, li explicarà la tipologia de l’examen, li facilitarà els materials amb els quals treballaran i li explicitarà la dinàmica del curs.

Entre l’alumne i el professor-tutor s'estableix una constant interacció i comunicació que permetrà a l'alumne seguir els continguts de les matèries, consultar tot el que necessiti, treballar de forma pràctica amb exercicis, disposar de les correccions dels seus treballs i gaudir de tots els recursos audiovisuals que proporciona la plataforma moodle Campus25virtual. L’important és que l’alumne pugui confegir-se un curs a mida amb rigor, celeritat i eficàcia.


GARANTIES DELS CURSOS DE PREPARACIÓ ON-LINE

  1. L’alumne pot esgotar fins a 2 convocatòries oficials sense costos afegits.
  2. El preu del curs inclou els dossiers (en paper) de recolzament dels temaris
  3. L’alumne disposa d’accés a la plataforma moodle Campus25virtual amb tots els recursos formatius disponibles: aules virtuals, vídeo-tutorials, vídeo-conferències, recursos, exercicis, enllaços, etc.
  4. Cada assignatura comptarà amb un tutor especialitzat, qui farà un seguiment setmanal dels avenços assolits per l’alumne.
  5. Les programacions dels continguts de cada matèria seran setmanals, participatives i Interactives amb exercicis i tasques amb les seves pertinents correccions.
  6. Es realitzaran exàmens periòdics de control de cada una de les matèries i simulacres d’examen.
  7. S’informarà puntualment de les dates d’inscripció, realització de les proves i publicació dels resultats i assignació de plaça. Des de Coordinació Pedagògica es tindrà cura de tots aquests processos.
  8. Els costos d’inscripció als exàmens (taxes universitàries) no estan inclosos en els preus dels cursos (excepte curs abonament complet fase general + específic