Centre de Formació d'Adults

Centre Adscrit al Consorci Educacio Barcelona
CAT   |   ESP
Moodle de Campus 25
Escola Idiomes Campus 25

ACCÉS A LA UNIVERSITAT CURS ON-LINE


Inici > Accés a la Universitat On-line > Cursos 2017 - 2018


Proves d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys

Les persones més grans de 25 anys i les persones més grans de 45 anys poden accedir a la universitat superant la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys i/o la prova d'accés a la universitat per a més grans de 45 anys, respectivament. Aquestes proves son comunes per a totes les universitats de Catalunya.
Les proves d’accés es convoquen una vegada a l’any (abril-maig). Cada candidat disposa d’un nombre il·limitat de convocatòries per superar-les.

REQUISITS

Poden presentar-se a les proves d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys els candidats que reuneixin els requisits següents:

 • Tenir 25 anys en l’any natural en què realitzarà la prova.
 • No tenir superades les PAU (o equivalent).
 • No estar en possessió d'un títol de tècnic superior de formació professional.
 • No tenir cap titulació universitària.

Poden presentar-se a les proves d'accés a la universitat per a més grans de 45 anys els candidats que reuneixin els requisits següents:

 • Tenir 45 anys en l’any natural en què realitzarà la prova.
 • No posseir cap titulació que habiliti per accedir a la universitat.

ESTRUCTURA DE LA PROVA

La prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys s’estructura en dues fases: una fase general i una fase específica. Un cop superada la prova, té validesa indefinida:

La fase general consta de quatre exàmens:

 • Comentari de text.
 • Llengua catalana.
 • Llengua castellana.
 • Llengua estrangera (anglès, francès, alemany, italià o portuguès).

La fase específica consta de dos exàmens corresponents a matèries de l'opció d'accés triada.

 • Arts i humanitats (filosofia, geografia, història, art, literatura)
 • Ciències (biologia, física, matemàtiques, química)
 • Ciències de la salut (biologia, estadística, física, matemàtiques, química)
 • Ciències socials i jurídiques (economia, geografia, estadística, història, matemàtiques)
 • Enginyeria i arquitectura (dibuix tècnic, economia, física, matemàtiques, química)