Centre de Formació d'Adults

Centre Adscrit al Consorci Educacio Barcelona
CAT   |   ESP
Moodle de Campus 25
Escola Idiomes Campus 25

ACCÉS A LA UNIVERSITAT MAJORS DE 25 I 45 ANYS - REQUISITSPoden presentar-se a les proves d'accés a la universitat per a més grans de 25 i 45 anys els candidats que reuneixin els requisits següents:


Majors de 25

  • Tenir 25 anys en l’any natural en què realitzarà la prova.
  • No tenir superades les PAU (o equivalent)
  • No estar en possessió d'un títol de tècnic superior de formació professional, d'arts plàstiques i disseny, o d'esports (o equivalent)
  • No tenir cap titulació universitària

Majors de 45

  • Tenir 45 anys en l’any natural en què realitzarà la prova.
  • No posseir cap titulació que habiliti per accedir a la universitat.