Centre de Formació d'Adults

Centre Adscrit al Consorci Educacio Barcelona
CAT   |   ESP
Moodle de Campus 25
Escola Idiomes Campus 25

ACCÉS A LA UNIVERSITAT MAJORS DE 25 I 45 ANYS - CONTINGUTSLes persones més grans de 25 anys i les persones més grans de 45 anys poden accedir a la universitat superant la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys i/o la prova d'accés a la universitat per a més grans de 45 anys, respectivament. Aquestes proves son comunes per a totes les universitats de Catalunya.


Les proves d’accés es convoquen una vegada a l’any (abril-maig). Cada candidat disposa d’un nombre il·limitat de convocatòries per superar-les.

Convocatòria proves : abril-maig 2018 (pendent de confirmació)

Una vegada superada la prova d’accés, els candidats podran presentar-se de nou en convocatòries posteriors per millorar la qualificació.

La prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys, un cop superada, té validesa indefinida.

Més grans de 45

Per accedir a la universitat via més grans de 45 anys cal superar una prova d’accés i realitzar una entrevista personal. La prova d’accés, un cop superada, té validesa indefinida, mentre que l’entrevista personal, obligatòria i amb resolució final d’apte, només tindrà validesa l’any en què es realitza i per accedir a un sol centre-estudi.