Centre de Formació d'Adults

Centre Adscrit al Consorci Educacio Barcelona
CAT   |   ESP
Moodle de Campus 25
Escola Idiomes Campus 25

GRADUAT EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA - TARIFES


Inici > GES > Tarifes


Matrícula i Preus


Abans de matricular-se l'alumne haurà de fer una entrevista personal i una prova escrita per establir el seu itinerari personal


L'anomenada prova PAI (Prova d'Avaluació Inicial) té com a objectiu considerar el domini general que l'alumne posa de manifest en els tres àmbits fonamentals de la GES; aquests són l'àmbit científic-tecnològic, l'àmbit social i l'àmbit de la comunicació.


DOCUMENTACIÓ

L'alumne ha de dur el llibre blau d'ESO (l'original) o el Certificat d'Estudi d'ESO signat pel director de l'Escola.

En cas que hi hagi un trasllat d'expedient, es demanarà a l'alumne que presenti la documentació relativa a l'expedient i l'historial acadèmic.

Si l'alumne té entre 16 i 18 anys, haurà de sol·licitar i signar el document que facilita el Consorci d'Educació per habilitar-lo coma alumne de caràcter excepcional a la GES per adults.


Fotocòpia del DNI


Núm. de compte bancari, en cas que es domiciliï el pagament del curs.


MODALITATS DE PAGAMENT


A) PAGAMENT FRACCIONAT

Matrícula (llibres inclosos): 145€

Pagament Mensual: 10 mesos per 145 €/mes


B) PAGAMENT DEL CURS AL COMPTAT

Matrícula i Curs: 1345€ (estalvi de 200€ sobre el total de 1545)


Ambdues modalitats contemplen el lliurament dels llibres i materials de tot el curs.