Centre de Formació d'Adults

Centre Adscrit al Consorci Educacio Barcelona
CAT   |   ESP
Moodle de Campus 25
Escola Idiomes Campus 25

GRADUAT EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA - PROVA D'AVALUACIÓ


Inici > GES > La Prova d'Avaluació


AVALUACIÓ


1. L'avaluació, com a element integrat en el procés formatiu de l'alumnat d'educació secundària, ha de ser contínua. Té per objecte constatar els avenços de l'alumnat, detectar les dificultats tan bon punt es produeixin i adoptar mesures necessàries perquè l'alumnat pugui continuar amb èxit el seu procés d'aprenentatge.


2. En finalitzar cada trimestre com a conseqüència del procés d'avaluació, l'equip docent ha de prendre decisions corresponents sobre la promoció de l'alumnat en una sessió d'avaluació per avaluar tots els mòduls cursats aquell trimestre. El resultat de l'avaluació han de quedar reflectits en l'acta corresponent.


3. La qualificació final del títol de graduat/da en Educació Secundària Obligatòria s'obté amb la mitjana aritmètica de les qualificacions mitjanes dels tres àmbits.