Centre de Formació d'Adults

Centre Adscrit al Consorci Educacio Barcelona
CAT   |   ESP
Moodle de Campus 25
Escola Idiomes Campus 25

ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR - REQUISITS


Inici > Accés a CFGS > Requisits


REQUISITS


Requisits per a poder-se presenta a aquestes proves:


1. Les persones que tinguin complerts 19 anys, o els compleixin durant l’any 2018.

2. Les persones que tinguin complerts 18 anys, o els compleixin durant l’any 2018 inguin un títol de tècnic de grau mitjà (cicle formatiu) d’acord amb la relació d'afinitats establertes.