Centre de Formació d'Adults

Centre Adscrit al Consorci Educacio Barcelona
CAT   |   ESP
Moodle de Campus 25
Escola Idiomes Campus 25

ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR - CURS ONLINE


Inici > Accés a CFGS > Curs Online


CURS ONLINE D'ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR (CFGS)


Les proves d’Accés als Cicles Formatius de Grau Superior poden preparar-se també a Campus 25 mitjançant la plataforma Campus25virtual.


L’objectiu fonamental d’aquesta modalitat de curs és facilitar a l’alumne tots els materials i tots els recursos acadèmics que fan possible preparar els continguts de l’examen oficial sense necessitat d’assistir a les classes presencials


ESTRUCTURA I DINÀMICA


L’alumne comença el curs tan bon punt es matricula a Campus 25. Dita preparació es perllonga fins a 2 convocatòries d’examen.


L’alumne compta amb l’assessorament inicial del coordinador pedagògic, responsable d’orientar l’alumne en termes acadèmics, i de posar-lo en contacte amb els respectius professors tutors. El professor-tutor de cada assignatura es comunicarà per e-mail amb l’alumne: li presentarà la matèria, li explicarà la tipologia de l’examen, li informarà dels materials amb els quals treballarà, i li explicitarà la dinàmica del curs.


PREU I CONDICIONS


Matrícula gratuïta

Llibres inclosos

Preu: 720 €


* El pagament del curs a distància es podrà abonar en tres quotes consecutives de 240 €.


GARANTIES DEL CURS ONLINE


L’alumne pot esgotar fins a 2 convocatòries oficials sense costos afegits.


L’alumne pot assistir presencialment a tots exàmens simulacres que es convoquen en els cursos presencials.


L’alumne pot gaudir dels avantatges de la plataforma digital Campus25virtual MOODLE i de tots els serveis que ofereix.


L’alumne pot ésser rebut pel professor-tutor presencialment un cop al mes si necessita aclarir dubtes o li cal considerar quina és l’evolució acadèmica.


L’alumne serà informat de les dates d’inscripció, realització de les proves, la publicació dels resultats i assignació de plaça. Des de Coordinació Pedagògica es tindrà cura de tots aquests processos.