Centre de Formació d'Adults

Centre Adscrit al Consorci Educacio Barcelona
CAT   |   ESP
Moodle de Campus 25
Escola Idiomes Campus 25

ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR


Inici > Accés a CFGS > Curs 2017 - 2018


FUNCIONAMENT DEL CURS A CAMPUS 25


CAMPUS25 és un Centre de formació de persones adultes autoritzat pel Consorci d’Educació de Barcelona que des de l’any 1996 ha estat preparant els seus alumnes per tal que superin les proves d’accés als cicles formatius de grau superior. Per aquest motiu, l’equip docent del centre gaudeix d’una àmplia experiència i d’un meticulós material didàctic que permet enfocar els cursos de manera cada vegada més eficaç. Aquesta trajectòria docent ha possibilitat la consecució d’un índex d’aprovats del 90%.

L’equip docent de CAMPUS 25 prepara els continguts oficials d’una forma clara, amena i pràctica i acompanyada en tot moment d’assessorament tutorial i psicopedagògic. A Campus 25:

  • L’alumne pot combinar horaris de matins i de tardes per tal de gaudir d’una major flexibilitat.
  • L’alumne té a la seva disposició qualsevol mena d’informació relativa al contingut de la Prova d’Accés, del procés d’exempció de les diferents parts de la prova. També podrà assabentar-se del funcionament dels cicles formatius i de les possibilitats d’estudi i formació actual.
  • Tots els materials del curs són lliurats a l’alumnat en el moment d’inscriure’s. Els materials de la prova comuna i els materials que preparen els continguts de les proves especifiques.
  • L’alumne gaudirà d’un professorat titulat en les diverses matèries qui, evidentment, respondrà del plantejament i dels materials que l’alumne utilitzi.
  • Tots els grups disposen d’un tutor de curs que atendrà personalment l’alumne i estarà a disposició dels pares que considerin oportú entrevistar-s’hi.
  • Les avaluacions (tant de la part comuna com de l’específica) són el complement ideal per assimilar els continguts teòrics. Es convoquen tres avaluacions que tindran lloc abans de Nadal, Pasqua i de l’examen oficial. Els resultats d’aquestes avaluacions, juntament amb l’assistència a les classes (mínima d’un 80 %) configuraran la qualificació final del curs d’accés que resultarà de la mitjana aritmética de les qualificacions obtingudes a la part comuna, i a la part específica, calculades cadascuna, per separat. Per a l’alumnat que, a causa que tingui l’exempció d’una part de les proves d’accés, només faci l’altra part, la qualificació de la formació per accedir als cicles de grau superior serà la que obtingui en la part feta.
  • La qualificació final del curs d’accés, sempre que sigui positiva, es multiplicarà pel coeficient 0,20 i s’afegirà a la qualificació obtinguda a la prova d’accés als cicles formatius de formació profesional. Juntament amb la valoració obtinguda pel currículum personal.
  • Recursos TIC (tecnologies de la informació i comunicació): Per facilitar la comunicació entre la comunitat educativa de Campus 25, disposem de tota mena de recursos informàtics que ens ajuden a donar suport a l'alumnat i a facilitar l'accés a la informació de les diferents matèries: accés als nostres ordinadors portàtils, utilització de videoprojectors a les classes per a facilitar les explicacions dels docents, lliure ús de la nostra plataforma Campus25 virtual on podreu trobar qualsevol tipus de recurs didàctic i pedagògic, accés al campus virtual de Campus 25 i també ens podeu trobar al facebook.