Centre de Formació d'Adults

Centre Adscrit al Consorci Educacio Barcelona
CAT   |   ESP
Moodle de Campus 25
Escola Idiomes Campus 25

ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR - CONTINGUTS


Inici > Accés a CFGS > Continguts


CONTINGUTS DEL CURS


Les proves constaran de dues parts: una PROVA COMUNA, que realitzaran tots els candidats, i una PROVA ESPECÍFICA, en relació amb els estudis que vulgui realitzar l’aspirant.

L’objectiu de la prova d’accés als Cicles Formatius de Grau Superior és que el candidat acrediti la seva maduresa amb relació als objectius del batxillerat i les seves capacitats referents al camp professional de què es tracti.

D’aquesta part específica podran resultar exemptes aquelles persones que justifiquin, amb documents oficials, una experiència laboral que es correspongui amb els estudis professionals que desitgin cursar; o bé, haver superat un cicle formatiu de grau mitjà de rmació professional del mateix grup d’itineraris.