Centre de Formació d'Adults

Centre Adscrit al Consorci Educacio Barcelona
CAT   |   ESP
Moodle de Campus 25
Escola Idiomes Campus 25

EL CENTRE - CURSOS


Inici > El Centre > Cursos


OFERTA FORMATIVA


Campus 25 us ofereix un projecte educatiu especialitzat en la preparació de les proves d' Accés a la Universitat per a més grans de 25 anys i a les proves d' Accés als Cicles Formatius de Grau Superior. És a dir, tant l' equip directiu com l' equip docent i administratiu dedica tot el seu potencial humà i material a preparar uns cursos cada vegada més exhaustius , dinàmics ; i sempre en permanent actualització , que acontentin les demandes dels nostres alumnes i els garanteixi d'aprovar amb tota seguretat els exàmens.


Oferta Formativa de Campus 25Oferta Formativa de Campus 25 Idiomes


Preparació per:

L'obtenció dels Certificats de Català en el Nivell B (intermedi), Nivell C (de suficiència) i Nivell D (superior).

L'obtenció del Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE)

La superació dels exàmens de Cambridge ESOL:


  • Test KET (Key English Test)
  • Test PET (Preliminary English Test)
  • Certificat FCE (First Certificate in English)
  • Certificat CAE (Certificate Advanced English)
  • Certificat CPE (Certificate of Proficiency in English)