Centre de Formació d'Adults

Centre Adscrit al Consorci Educacio Barcelona
CAT   |   ESP
Moodle de Campus 25
Escola Idiomes Campus 25

EL CENTRE


Inici > El Centre > Presentació


El Centre d’Estudis Campus 25 va néixer l'any 1996 amb l’objectiu d’ajudar un ampli sector de la nostra societat, els adults, a aprendre al llarg de tota la vida així com a potenciar totes les capacitats cognitives i millorar llurs competències professionals.

Actualment és un CENTRE PRIVAT DE FORMACIÓ D’ADULTS autoritzat pel CONSORCI D’EDUCACIÓ (DOGC. 5885 24.5.2011) que imparteix:


Centre adscrit al consorci educació de barcelona Campus 25

Campus 25 entén la formació com un procés integral que garanteix a les persones la possibilitat d’estudiar a totes les edats. En efecte, creiem que un alumne, siguin quines siguin les seves circumstàncies personals, té dret a formar-se i assolir els objectius acadèmics que es proposi.


L'equip docent de Campus 25 treballa dia a dia orientant tothom en les seves necessitats educatives mitjançant un model educatiu transversal i dinàmic, suportat en la comunicació. Aquesta actitud propicia que l'alumne rebi una atenció personalitzada i que mai se’l consideri una peça qualsevol de l'engranatge educatiu.


A banda d’això, Campus 25 compta amb una escola d'idiomes per a adults, adolescents i nens dedicada a preparar-los per a :

 • L'obtenció dels Certificats de Català en el Nivell B (intermedi), Nivell C (de suficiència) i Nivell D (superior).
 • L'obtenció del Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE)
 • La superació dels exàmens de Cambridge ESOL:
  • Test KET (Key English Test)
  • Test PET (Preliminary English Test)
  • Certificat FCE (First Certificate in English)
  • Certificat CAE (Certificate Advanced English)
  • Certificat CPE (Certificate of Proficiency in English)

L'alt percentatge d'aprovats en les convocatòries del exàmens oficials ha fet possible que comptem amb una enorme borsa d’alumnes que han assolit les seves expectatives en el món acadèmic i als quals s'ha dotat d'eines per millorar la seva projecció de futur.