Centre de Formació d'Adults

Centre Adscrit al Consorci Educacio Barcelona
CAT   |   ESP
Moodle de Campus 25
Escola Idiomes Campus 25

CERTIFICAT ACTIC


Inici > Certificat ACTIC > Continguts


Nivell Bàsic

Nivell Mitjà

C. 1

Cultura, participació i civisme digital

 • Possibilitats d'Internet. Gestions i tràmits en línia
 • Eines col·laboratives
 • Hàbits d'ergonomia, salut i medi ambient
 • Avaluació de la informació i nocions de seguretat
 • Recursos a través d'Internet i la resta de TIC
 • Consulta informació, localitza i descàrrega de recursos diversos. Tràmits i compres per Internet de tipus complex
 • Diverses mesures de protecció per fer gestions en línia
 • Coneix les principals eines col·laboratives avançades i d'intercanvi d'informació
 • Seguretat i normativa a Internet
 • Coneix l'entorn virtual MUVE (Multi-User Virtual Environment)
 • Sindicació de continguts

C. 2

Tecnologia digital i ús de l'ordinador i del sistema operatiu

 • Introducció a les TIC, maquinari, programari i llicències
 • Components d'un ordinador i unitats d'emmagatzemament
 • Conèixer el sistema operatiu
 • Configuració bàsica del sistema operatiu
 • Configura dispositius i instal·la perifèrics
 • Coneix la tecnologia de connectivitat amb cable i sense cable
 • Funcions d'usuari avançat del sistema operatiu
 • Sistemes de protecció i seguretat

C. 3

Navegació i comunicació en el món digital

 • Introducció a Internet i el navegador web
 • Navegació i cerca a Internet
 • Ús del correu electrònic
 • Ús del calendari
 • La seguretat al món digital
 • Funcions avançades dels navegadors web: configuració
 • Gestiona de forma avançada el correu electrònic: carpetes, llistes de distribució, llibreta d'adreces
 • Funcions d'usuari avançat del sistema operatiu
 • Sincronització de les aplicacions. Asíncrona i telefonia de veu

C. 4

Tractament de la informació escrita

 • Nocions bàsiques del processador de textos
 • Opcions de format i impressió de documents
 • Coneix les funcions avançades: tractament de text, corrector ortogràfic, llistes enumeracions i esquemes. Plantilles
 • Integra els elements gràfics i multimèdia en un text
 • Combina un document amb una llista de dades existents

C. 5

Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge

 • Introducció al tractament d'imatges
 • Introducció als fitxers sonors
 • Introducció als fitxers de vídeo
 • Introducció al programari per a la creació de CDs i DVDs
 • Eines de tractament i retoc d'imatges: conversió d'imatges, captura extracció, inclusió de text en un vídeo.

C. 6

Tractament de la informació numèrica

 • Nocions bàsiques del full de càlcul
 • Treballar amb el full de càlcul
 • Coneix les funcions principals dels fulls de càlcul, cerca i filtra fulls de càlcul
 • Treballa amb fórmules i funcions
 • Representa gràfics, interpreta una taula i un gràfic

C. 7

Tractament de les dades

 • Crea una base de dades a partir de l'assistent. Introdueix dades en una base ja existent
 • Crea formularis senzills a partir de l'assistent
 • Genera informes

C. 8

Presentació de continguts

 • Crea, desa, edita i dóna format a una presentació utilitzant assistents i plantilles predefinides
 • Insereix taules, gràfics, fulls de càlcul, fotografies
 • Selecciona el format més adequat per a la impressió de la presentació i visualització de la informació