Accés a la Universitat Selectivitat

 
 • OPCIÓ A) 7 MATÈRIES: FASE COMUNA+2 MATÈRIES ESPECÍFIQUES
  • Matrícula: 130 € + 9 quotes de 170 € (de setembre a juny) - Preu curs: 1660 €
  • COMPTAT: 1400 € (descompte de 260€) 
 • OPCIÓ B) 5 MATÈRIES: FASE COMUNA
  • Matrícula: 130 € + 9 quotes de 135 € (de setembre a maig) - Preu curs: 1345 €
  • COMPTAT: 1150 € (descompte de 195€) 
 • OPCIÓ C) FASE ESPECÍFICA (3 MATÈRIES)
  • Matrícula: 90 € + 9 quotes de 120 € (de setembre a maig) - Preu curs: 1170 €
  • COMPTAT: 920 € (descompte de 160€) 
 • OPCIÓ D) FASE ESPECÍFICA (2 MATÈRIES)
  • Matrícula: 90 € + 9 quotes de 80 € (de setembre a maig) - Preu curs: 810 €
  • COMPTAT: 690 € (descompte de 115€)
 • OPCIÓ E) PROVA PAP EDUCACIÓ
  • Matrícula 90 € + 9 quotes de 120 €. (de setembre a maig) – (preu curs: 1.170€)
  • COMPTAT: 990 € (descompte de 180€)
 • OPCIÓ F) PAP + 2 ESPECÍFIQUES
  • Matrícula 130€ + 9 quotes de 145€ (de setembre a maig) - (preu curs: 1435€)
  • COMPTAT: 1240€ (descomptes de 195€)

Documentació Matrícula

 • Pagament matrículapagament curs complert
 • El DNI
 • Una fotografia
 • Dades bancàries (*Els cobraments de les quotes mensuals es realitzen a dia 15 de cada mes.)