CFGM Tècnic en emergències sanitàries

 

Les competències generals del títol de tècnic/a en emergències sanitàries consisteixen a traslladar el pacient al centre sanitari, prestar atenció bàsica sanitària, i psicològica en l’entorn hospitalari, dur a terme  activitats de teleoperació i teleassistència sanitària, i col·laborar en l’organització i desenvolupament dels plans d’emergència, dels dispositius de risc previsibles i de la logística sanitària davant una emergència individual, col·lectiva o catàstrofe.

Anualment, el Departament d’Ensenyament convoca les proves d’obtenció de títols de cicles formatius, d’acord amb l’ordenació curricular establerta per cadascun dels títols.

Els continguts de cada un dels mòduls es pot consultar al document oficial de la Generalitat 

Els requisits per a poder-se presentar a les proves són tenir 18 anys o complir-los l’any de realització de les proves i complir una de les següents situacions:

1. Estar en possessió del títol de graduat/ada en educació secundària.
2. Estar en possessió d’un títol de FP1 o FP2.
3. Haver superat l’antic BUP.
4. Haver superat les proves d’accés a grau mitjà o superior.
5. Haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

Inici de curs: dissabte 3 de febrer de 2018

Dates previstes dels exàmens:
 Proves tècniques: desembre 2018
 Proves úniques: gener 2019

Durant el curs es prepararan el 13 mòduls de la 1a part de l'examen.

Horari de les classes presencials: dissabtes de 9 a 15 hores.

Preu del curs presencial + on-line:

Opció A) Únic pagament del curs en el moment de realitzar la matrícula: 1.500 € (febrer 2018 – gener 2019)

Opció B) 11 quotes mensuals de 160 € (febrer 2018 – gener 2019) (la primera a abonar en el moment de realitzar la inscripció)