Angles per adults

 

Segons el MCER (Marc Comú de Referència Europea) els cursos es relacionen amb les titulacions oficials seguint el següent esquema:

NOMENCLATURA MARC EUROPEU EXAMEN OFICIAL 
Beginner A1  
Elementary A2 KET
Pre-Intermediate B1.1  
Intermediate B1.2 PET
Upper Intermediate B2.1  
First Certificate B2.2 FCE
Advanced C1 CAE
Proficiency C2 CPE

La titulació Cambridge English: A2 Key prova que pots comunicar-te en anglès en situacions simples i quotidianes.
L'examen posa a prova les quatre habilitats lingüístiques en anglès: comprensió lectora (reading), expressió escrita (writing), comprensió oral (listening) i expressió oral (speaking).
La duració de l’examen aproximada és de dues hores i l’estructura es pot consultar en el següent enllaç: KET exam

La titulació Cambridge English: B1 Preliminary demostra que domines els aspectes fonamentals de l'anglès i posseeixes les habilitats necessàries per a un ús quotidià.
La duració de l'examen aproximada és de 2 hores i 20 minuts, i l'estructura es pot consultar en el següent enllaç: PET exam

La titulació Cambridge English: B2 First demostra davant el món que posseeixes les habilitats lingüístiques necessàries per viure i treballar de manera independent en un país anglosaxó, així com per estudiar cursos impartits en anglès.
La duració de l'examen aproximada és de 3 hores i 30 minuts, i l'estructura es pot consultar en el següent enllaç: FCE exam

La titulació Cambridge English: C1 Advanced ajuda als alumnes a desenvolupar les habilitats necessàries per aprofitar al màxim l'estudi, el treball i la residència en països anglosaxons.
Més de 8.000 institucions educatives, empreses i organismes oficials de tot el món accepten Cambridge English: C1 Advanced com a prova d'un elevat rendiment en l'aprenentatge de l'anglès.
La duració de l'examen aproximada és de 4 hores, i l'estructura es pot consultar en el següent enllaç: CAE exam

La titulació Cambridge English: C2 Proficiency demostra al món que domines l'anglès a un nivell excepcional. Prova que pots comunicar-te amb la fluidesa i la complexitat d'un nadiu altament capacitat.
La duració de l'examen aproximada és de 4 hores, i l'estructura es pot consultar en el següent enllaç: CPE exam