Actic Nivell Bàsic

 

A Campus 25 oferim el curs ACTIC a distància a través de l'aula virtual.

El curs es distribueix en mòduls d'acord amb les competències de cada nivell ACTIC.

Cada mòdul està format per materials didàctics i per activitats que permetran a l'alumnat adquirir els coneixements i les habilitats necessàries per superar amb èxit la prova ACTIC.

Cada curs disposa d'un tutor que realitzarà el seguiment i acompanyament per l'itinerari formatiu.

Continguts

C. 1 Cultura, participació i civisme digital

• Possibilitats d'Internet. Gestions i tràmits en línia
• Eines col·laboratives
• Hàbits d'ergonomia, salut i medi ambient
• Avaluació de la informació i nocions de seguretat

C. 2 Tecnologia digital i ús de l'ordinador i del sistema operatiu

• Introducció a les TIC, maquinari, programari i llicències
• Components d'un ordinador i unitats d'emmagatzemament
• Conèixer el sistema operatiu
• Configuració bàsica del sistema operatiu

C. 3 Navegació i comunicació en el món digital

• Introducció a Internet i el navegador web
• Navegació i cerca a Internet
• Ús del correu electrònic
• Ús del calendari
• La seguretat al món digital

C. 4 Tractament de la informació escrita

• Nocions bàsiques del processador de textos
• Opcions de format i impressió de documents

C. 5 Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge

• Introducció al tractament d'imatges
• Introducció als fitxers sonors
• Introducció als fitxers de vídeo
• Introducció al programari per a la creació de CDs i DVDs

C. 6 Tractament de la informació numèrica

• Nocions bàsiques del full de càlcul
• Treballar amb el full de càlcul