Accés a la Universitat On-line

 

CURS ON-LINE ACCÉS A LA UNIVERSITAT PER ALS MÉS GRANS DE 25 ANYS
FASE GENERAL
OPCIÓ A) 6 quotes de 110 € (660 €)
OPCIÓ B) Pagament complert del curs en una única quota de 580 €
FASE ESPECÍFICA
OPCIÓ A) 6 quotes de 55 € (330 €)
OPCIÓ B) Pagament complert del curs en una única quota de 290 €
FASE GENERAL+FASE ESPECÍFICA
OPCIÓ A) 6 quotes de 155 € (930 €)
OPCIÓ B) Pagament complert del curs en una única quota de 870 € (taxes 1 inscripció proves incloses)
PREPARACIÓ PER MATÈRIES
OPCIÓ A) 6 quotes de 30 € (180 €) (1 materia)
OPCIÓ B) Pagament complert del curs en una única quota de 155 €

*curs bonificable per Fundae a cost 0€ [+informació]

DOCUMENTACIÓ
DNI
FOTOGRAFIA
DADES BANCÀRIES
Els cobraments mensuals de les quotes es faran el dia 15 de cada mes.

CURS ON-LINE ACCÉS A LA UNIVERSITAT PER ALS MÉS GRANS DE 45 ANYS
OPCIÓ A) PAGAMENT COMPLERT DEL CURS (580 €)
OPCIÓ B) 6 QUOTES DE 110 €

*curs bonificable per Fundae a cost 0€ [+informació]

DOCUMENTACIÓ
DNI
FOTOGRAFIA
DADES BANCÀRIES
Els cobraments mensuals de les quotes es faran el dia 15 de cada mes.